Förslag om skydd av den sjukpenninggrundande inkomsten vid deltagande i korttidsarbete

I promemorian föreslås att en försäkrad som deltar i korttidsarbete ska omfattas av SGI-skydd under den tid korttidsarbetet pågår.

Publicerad: Torsdag 1 aug 2013

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39