Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Saco är positiv till Upphandlingsutredningens inriktning med betoning på strategisk styrning, kvalitet och effektivitet.

Publicerad: Söndag 14 jul 2013

Nyckelord:
Arbetsrätt

Saco välkomnar även den breda probleminventering och forskningsöversikt som utredningen genomfört.