Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

En av de viktigaste beståndsdelarna i en väl fungerande demokrati är massmedier som oberoende kan rapportera om samt granska den politiska och ekonomiska makten. Idag är den funktionen hotad. Finansieringsmodellen för de prenumerations- och annonsfinansierade mediebolagen har havererat.

Publicerad: Tisdag 22 jan 2013

Nyckelord:
Samhällsekonomi

Tidningsföretagen genomför kraftiga neddragningar för att överleva och den oberoende kvalitetsjournalistiken får stryka på foten. I det läget är det ytterst angeläget att slå vakt om och förstärka Public Service.