Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus

Saco tillstyrker förslaget om att en nyanländ invandrare som deltar i insatser enligt etableringslagen, och som utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete, inte ska ha rätt till fortsatta insatser enligt lagen.

Publicerad: Måndag 18 nov 2013

Senast uppdaterad: Tisdag 23 sep 2014

Nyckelord:
Integration

Kravet att acceptera ett erbjudet arbete ska endast gälla de nyanlända vars etableringsplaner huvudsakligen består av arbete eller arbetssökande.