Promemorian Statligt stöd vid korttidsarbete Ds 2012:59

I promemorian föreslås att ett system för statligt stöd vid så kallat korttidsarbete ska införas.

Publicerad: Torsdag 31 jan 2013

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Systemet ska bara kunna användas vid en mycket djup lågkonjunktur. Syftet är att hålla sysselsättningen uppe vid allvarliga kriser genom att skapa incitament för företag att behålla arbetskraft istället för att genomföra uppsägningar.