Rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer – förslag om dialog mellan regeringen och lärosätet, Dnr U2012/2998/UH

Saco stödjer förslagen som förs fram i remissen. Saco förutsätter att rekryteringsmålen även kommer att gälla för eventuella framtida högskolestiftelser.

Publicerad: Torsdag 26 sep 2013

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Vi vill också påpeka att vi ser följande som centralt i arbetet för en jämn könsfördelning i akademin.