Riksdagsförvaltningens utredning Omställningsstöd för riksdagsledamöter (2012/13:URF1)

Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över Riksdagsförvaltningens utredning ”Omställningsstöd för riksdagsledamöter” (2012/13:URF1).

Publicerad: Fredag 15 mar 2013

Nyckelord:
Samhällsekonomi,
Socialförsäkringar