Uppsägningstvister - en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62)

Utredningen har lämnat förslag på hur arbetsgivarens kostnader i samband med uppsägningar ska minskas.

Publicerad: Måndag 21 jan 2013

Nyckelord:
Arbetsrätt

I stort följer utredningen kommittédirektiven. Saco konstaterar dock att med utredningens förslag kommer arbetstagare som tvistar i domstol om uppsägningens giltighet få en väsentligt sämre ekonomisk situation än idag. De kostnadsbesparingar som arbetsgivarna får, betalas av arbetstagarna, vilket Saco menar inte uppfyller utredningsdirektiven. Enligt direktiven ska utgångspunkten vara att arbetstagaren inte drabbas ekonomiskt.

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39