Yttrande över remisspromemoria: Studiemedel utan prövning av vissa äldre studieresultat (U2012/6797/SF)

Promemorian föreslår att prövningen av äldre studieresultat vid ansökan om studiemedel för studier på eftergymnasial nivå ska begränsas till studier som bedrivits de senaste tio åren.

Publicerad: Torsdag 28 feb 2013

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Förslaget innebär ett förtydligande av den praxis som utvecklats vid Centrala Studiestödsnämnden.