Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Saco ser huvudsakligen positivt på förslaget som helhet men ser ett behov av både förtydliganden och kompletteringar i paragraferna och de allmänna råden.

Publicerad: Onsdag 17 dec 2014

Senast uppdaterad: Onsdag 17 dec 2014

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Detta gäller framförallt området konflikter och kränkande behandling.

Kontaktpersoner

Karin Fristedt, Utredare, arbetsmiljö
karin.fristedt@saco.se

08-613 48 33