Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (SOU 2014:16)

Utredningen kartlägger och analyserar förutsättningarna för Arbetsförmedlingens arbete med att motverka felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Publicerad: Fredag 24 okt 2014

Senast uppdaterad: Fredag 24 okt 2014

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Utredningens fokus är ersättningar som lämnas till arbetsgivare/anordnare och externa leverantörer av tjänster för stöd till individer med svag förankring på arbetsmarknaden.