Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning, (U2014/3798/UH)

Studier i andra länder gynnar Sverige som kunskapssamhälle och ger de deltagande studenterna ny kunskap, nya perspektiv och kontakter. Därför är det viktigt att hitta en lösning som gör det möjligt för svenska lärosäten att samarbeta med utländska lärosäten även när de utländska lärosätena har avgifter.

Publicerad: Fredag 22 aug 2014

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco anser dock att förslaget i promemorian inte är en långsiktigt hållbar lösning utan föreslår att frågan utreds vidare. Utredningen bör genomföras snarast.

Kontaktpersoner

Linda Simonsen, Samhällspolitisk utredare
linda.simonsen@saco.se

08-613 48 65