Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel

Promemorian föreslår att åldersavskrivningen för studielån avskaffas och att motsvarande åldersavskrivning i fråga om återkrav av studiemedel också tas bort.

Publicerad: Onsdag 1 okt 2014

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Förslagets uppskattade intäkter till statskassan står inte i proportion till de negativa effekter det kan medföra för enskilda individer. Ett avskaffande av åldersavskrivningen riskerar att drabba framför allt lågavlönade kvinnor med lång akademisk utbildning orimligt hårt. Det kan också medföra negativa konsekvenser för den breddade rekryteringen.

Saco avstyrker förslaget.

Kontaktpersoner

Linda Simonsen, Samhällspolitisk utredare
linda.simonsen@saco.se

08-613 48 65