En utvecklad budgetprocess – ökad tydlighet och struktur (Fi2013/3592)

Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Budgetprocesskommitténs slutbetänkande ”En utvecklad budgetprocess – ökad tydlighet och struktur” (SOU 2013:73).

Publicerad: Tisdag 7 jan 2014

Nyckelord:
Samhällsekonomi

I betänkandet föreslås ett antal nya regleringar som syftar till att kodifiera den praxis som utvecklats i riksdagens hantering av budgeten.