Ersättning för höga sjuklönekostnader

Syftet med förslaget i promemorian är att ersätta det nuvarande högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader med en ny ersättning för höga sjuklönekostnader samt att minska den administrativa bördan och därigenom öka användningen av den nya ersättningen.

Publicerad: Onsdag 28 maj 2014

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Det nuvarande skyddet missgynnar små företag med höga sjuklönekostnader. Genom att differentiera högkostnadsskyddet utifrån företagsstorlek stärks små företag mot den här typen av oförutsedda utgifter.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73