Marknadsmissbruk II (SOU 2014:46)

Utredningen har lämnat förslag till ändringar och anpassningar av den lagstiftning som rör insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan på finansmarknadsområdet (marknadsmissbruk) i syfte att säkerställa att Sverige uppfyller EU-rättsliga krav.

Publicerad: Tisdag 11 nov 2014

Senast uppdaterad: Tisdag 11 nov 2014

Nyckelord:
Arbetsrätt

Saco tillstyrker utredningens förslag om att företag som står under Finansinspektionens tillsyn ska ha system och rutiner för att företagets anställda internt ska kunna rapportera överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning, men delar inte utredningens bedömning att det redan nu finns tillräckligt skydd mot repressalier för anställda som rapporterat. EU-förordningens krav är i stället ett ytterligare skäl för att Visselblåsarutredningens förslag till ny lag bör genomföras (SOU 2014:31).

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39