Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41)

Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering har lämnat ett betänkande med förslag till hur krav på aktiva åtgärder ska utformas och göras tydliga för att bli ett effektivare medel i arbetet med att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Publicerad: Torsdag 2 okt 2014

Nyckelord:
Jämställdhet

Saco ställer sig bakom vissa av utredningens förslag, som att lagen ska omfatta samtliga diskrimineringsgrunder samt reglera en metod för systematiskt arbete på området. Däremot anser Saco, till skillnad från utredningen, att hela eller delar av lagen bör vara semidispositiv. Läs hela Sacos remissvar.