Nya regler om upphandling (SOU 2014:51 och Ds 2014:25)

Saco anser att all upphandling av tjänster och byggentreprenader ska ställa krav på kollektivavtal, för de anställda som utför arbetet, med en svensk facklig organisation som organiserar motsvarande arbetstagare i aktuell bransch.

Publicerad: Onsdag 1 okt 2014

Nyckelord:
Arbetsrätt

Anbudsgivare som saknar kollektivavtal ska istället kunna visa att de tillämpar löner och anställningsvillkor som ligger på minst samma nivå. Vid upphandling av varor ska det ställas krav på att varorna produceras under sådana förhållanden att ILO:s kärnkonventioner respekteras fullt ut och att de arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal som gäller där arbetet utförs tillämpas.