Översyn av statsskuldspolitiken

Om bruttoskulden blir mycket låg bör staten ha möjlighet att låna mer än vad den offentliga sektorns verksamhet kräver i syfte att upprätthålla en väl fungerande marknad för statspapper.

Publicerad: Måndag 30 jun 2014

Nyckelord:
Skatter

Slopas överskottsmålet och ersätts med ett balansmål, kommer vi dock under överskådlig tid ha en tillräckligt stor kvarvarande bruttoskuld där någon överupplåning inte kommer att bli nödvändig.