Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Kommitténs delbetänkande innehåller förslag på regelförändringar i två frågor på arbetslöshetsförsäkringens område. Det handlar om reglerna för samordning av pension och arbetslöshetsersättning och om regler om förtroendevaldas ställning i arbetslöshetsförsäkringen.

Publicerad: Måndag 31 mar 2014

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Förslagen på regelförändringar är motiverade av ett behov av att bättre anpassa arbetslöshetsförsäkringen till det allmänna pensionssystemet och det önskvärda i att fler äldre deltar längre i arbetslivet samt att i lag klargöra att förtroendeuppdrag inte kan jämställas med förvärvsarbete i försäkringen.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73