Synpunkter på kommissionens förslag till direktiv om enmansbolag (KOM(2014) 214 slutlig)

Saco har blivit inbjuden att lämna synpunkter på kommissionens förslag till direktiv om enmansbolag och har följande kommentarer i detta inledande skede. En djupare analys kommer att göras inför förhandlingsarbetet.

Publicerad: Fredag 25 apr 2014

Nyckelord:
Internationellt

Direktivet syftar i korthet till att göra det möjligt att grunda ett enmansbolag (SUP) på ett enklare sätt än idag – till exempel föreslås minimikapitalet att endast utgöra 1 (en) euro. Alla medlemsstater ska vara skyldiga att möjliggöra denna bolagsform.

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39