Utvärdering av överskottsmålet

Saco välkomnar genomgången

Publicerad: Torsdag 18 mar 2010

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Företagande,
Internationellt,
Skatter

Saco välkomnar genomgången av frågor förknippade med överskottsmålet och de förtydliganden som föreslås.

När det gäller bevekelsegrunderna för överskottsmålet menar Saco att de stabiliseringspolitiska skälen väger tyngst. De senaste årens erfarenheter understryker betydelsen av starka offentliga finanser i kristider.

Ytterligare synpunkter finns i remissvaret.