Vissa bostadsbeskattningsfrågor (Fi2014/85)

Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Bostadsbeskattningskommitténs betänkande ”Vissa bostadsbeskattningsfrågor” (SOU 2014:1).

Publicerad: Fredag 21 mar 2014

Nyckelord:
Skatter

Betänkandet analyserar den skattemässiga ställningen för hyresbostäder, oäkta bostadsföretag och kooperativa hyresrättsföreningar.