Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17)

Även om intentionerna med att avskaffa tidsgränsen i sjukförsäkringen är goda, så leder förslaget till längre sjukpenningperioder och minskad återgång i arbete i ett läge där sjukskrivningarna kraftigt ökar. Fokus bör istället vara att utveckla sjukskrivningsprocessen och förbättra förutsättningarna för tidiga insatser så att färre drabbas av den bortre gränsen.

Publicerad: Fredag 26 jun 2015

Senast uppdaterad: Fredag 26 jun 2015

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Mycket tyder på att förslaget om en avskaffad bortre gräns leder till att sjukfrånvaron totalt sett kommer att öka. Det innebär i så fall att kostnaderna för sjukfrånvaron kommer att öka mer än nödvändigt. I förlängningen kan det leda till krav på åtstramningar och försämrad grundtrygghet i sjukförsäkringen. Det är en utveckling som Saco vill undvika. Att mjuka upp försäkringen i tider när sjuktalen ökar samtidigt som de bakomliggande orsakerna till stor del är oförklarade är inte ett steg i riktning mot en långsiktigt hållbar sjukförsäkring. Saco avvisar därför förlaget om en avskaffad bortre gräns i sjukförsäkringen.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73