Avskaffande av systemet med etableringslotsar (Ds 2015:26)

Saco har i ett tidigare remissvar till Arbetsmarknadsdepartementet tillstyrkt att Arbetsförmedlingen inte ska vara skyldig att tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem för etableringslotsar.

Publicerad: Onsdag 24 jun 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 24 jun 2015

Nyckelord:
Integration

Saco vidhåller de synpunkter som framfördes i detta remissvar.