Betänkandet ”Ökad konsumentmakt på bolånemarknaderna”, SOU 2015:40

Saco har i ett remissvar tagit ställning för förslag i utredningen Ökad konsumentmakt på bolånemarknaderna, SOU 2015:40. Betänkandet innehåller förslag som kan ha en positiv betydelse för att stärka konsumentens ställning och hans eller hennes möjligheter att fatta självständiga och kloka ekonomiska beslut. Inte minst unga har ofta en svag ställning på bolånemarknaden.

Publicerad: Tisdag 30 jun 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 30 jun 2015

Nyckelord:
Samhällsekonomi

Den blivande låntagaren förutsätts exempelvis vanligen kunna visa upp ett så kallat lånelöfte för att kunna teckna ett bostadskontrakt. För att kunna få ett sådant löfte är det vanligt att låntagaren förbinder sig att bli helkund. Många blivande låntagare upplever sig antagligen ha få alternativ, man går kanske med på kraven utan att verkligt kunna överblicka konsekvenserna som exempelvis kan ha betydelse för den framtida tjänstepensionen. Saco anser att det därför är angeläget med ändamålsenliga regler för hur kreditgivare får och ska informera om bolånevillkor, hur kreditgivare får utforma erbjudanden om bolån samt hur och när villkoren i ett erbjudande om bolån får kopplas till krav på köp av andra finansiella produkter.