Helhetsperspektiv behövs i regeringens skattepolitik

Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remisserna ”Förändringar i husavdraget” (Fi2015/1728), ”Vissa kapitalbeskattningsfrågor” (Fi2015/1734), ”Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1733) och ”Slopad skattereduktion för gåvor” (Fi2015/810).

Publicerad: Onsdag 6 maj 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 6 maj 2015

Nyckelord:
Skatter

Saco avstår att lämna detaljerade synpunkter på de enskilda
skatteförslagen för att istället förespråka att en bred översyn görs av hela
skattesystemet. En bred parlamentarisk förankring av skattesystemet skapat
bättre förutsättningar för långsiktigt hållbara spelregler som minskar
osäkerheten i de beslut hushållen och företagen tar.