Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen (SOU 2014:67)

Förslagen i betänkandet innebär ett uttryckligt rättsligt stöd för Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) att behandla personuppgifter i den utsträckning som krävs för att myndigheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt. Samtidigt måste ett fullgott skydd ges för den personliga integriteten.

Publicerad: Fredag 27 feb 2015

Senast uppdaterad: Fredag 27 feb 2015

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39