Nya regler för AP-fonderna, Ds 2015:34

Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på regeringens promemoria – Nya regler för AP-fonderna, Ds 2015:34. I promemorian föreslås en ny organisation för de myndigheter som förvaltar buffertkapitalet i inkomstpensionssystemet samt nya regler för förvaltningen av buffertkapitalet. I promemorian lämnas även förslag till nya regler för Sjunde AP-fonden som förvaltar det statliga förvalsalternativet inom premiepensionssystemet.

Publicerad: Måndag 2 nov 2015

Senast uppdaterad: Måndag 2 nov 2015

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco menar att det i promemorian saknas övertygande problemformuleringar. Det gör också att motiven till de föreslagna åtgärderna blir oklara. Saco anser att dagens förvaltning av AP-fonderna är såväl mycket god som kostnadseffektiv och att den når de fastställda målen.

Kontaktpersoner

Anna Odhner, Ombudsman/utredare pensioner och försäkringar
anna.odhner@saco.se

08-613 48 44