Promemorian En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap

Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap (Ds 2015:41).

Publicerad: Måndag 16 nov 2015

Senast uppdaterad: Måndag 16 nov 2015

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco har inga invändningar mot de förslag som ges i promemorian, men vill betona att det är viktigt att yrkeshögskolan fortsätter att vara tydligt skild från högskolan.

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35