Promemorian Patent- och marknadsdomstol; kompletterande överväganden

Saco ställer sig bakom den bedömning Sveriges Ingenjörer gör avseende behovet av att tydliggöra forumfrågan och vilken behörighet den nya Patent- och marknadsdomstolen ska ha.

Publicerad: Måndag 9 mar 2015

Senast uppdaterad: Måndag 9 mar 2015

Nyckelord:
Arbetsrätt