Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)

Saco anser att det är värdefullt för både samhällsanalys och för den medicinska forskningen att det finns forskningsdatabaser. Det är samtidigt viktigt att sådana databaser skyddar de enskildas personliga integritet.

Publicerad: Måndag 9 feb 2015

Senast uppdaterad: Måndag 9 feb 2015

Nyckelord:
Arbetsrätt

De förslag som utredningen lägger möter huvudsakligen upp till båda dessa intressen. Genom förslagen får vi en tydligare och mer sammanhållen reglering av registerforskningen.