Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern

Saco anser att förslaget är ett steg i rätt riktning, men menar samtidigt att steget borde varit större.

Publicerad: Onsdag 1 apr 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 1 apr 2015

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Efter mer än 40 år med gradvis utjämning av föräldrapenningdagarna tar
kvinnorna fortfarande ut 3 gånger fler dagar än männen. Det är dags att öka
takten i den utjämningen genom att reservera fler dagar för respektive
vårdnadshavare än vad som föreslås i Social­departementets promemoria.