Yttrande över remiss: Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier (U2015/05040/UH)

Saco ställer sig positivt till förslaget om statsbidrag för höjda löner för såväl lärare som förskollärare och fritidspedagoger.

Publicerad: Måndag 21 dec 2015

Senast uppdaterad: Måndag 21 dec 2015

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Vi menar dock, vilket också framhålls i underlaget, att lönebildningens ska skötas av arbetsmarknadens parter.