Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 (Fi2016/01456/S1)

Saco anser att den förhöjda statliga inkomstskatten (värnskatten) för förvärvsinkomster över den övre skiktgränsen är skadlig för Sveriges ekonomi och menar att den bör tas bort.

Publicerad: Onsdag 1 jun 2016

Senast uppdaterad: Onsdag 1 jun 2016

Nyckelord:
Skatter

Detta förslag går i motsatt riktning. Förslaget förstärker värnskatten och medför att fler skattebetalare kommer att drabbas av den högsta marginalskatten. Saco avstyrker därför förslaget om begränsad
uppräkning av den övre skiktgränsen.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73