Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn, SOU 2016:73

Syftet med förändringen är att åtgärda den överkompensation av föräldrapenning som uppstår när föräldrar kommer till Sverige med äldre barn. Därigenom ska etableringen på svensk arbetsmarknad påskyndas, inte minst för kvinnor eftersom de tar ut merparten av föräldrapenningdagarna.

Publicerad: Torsdag 29 dec 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 29 dec 2016

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco stödjer förslaget, men menar samtidigt att det finns några problem i sammanhanget som behöver åtgärdas innan förslaget kan genom­föras.