Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35)

Saco tillstyrker i huvudsak förslaget till ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet.

Publicerad: Fredag 16 dec 2016

Senast uppdaterad: Fredag 16 dec 2016

Nyckelord:
Integration

Saco tillstyrker i huvudsak förslaget till ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet.