Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna

Saco ser att det finns ett behov av att stärka arbetsgivarnas incitament för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna men ser farhågor med att ett ökat kostnadsansvar för långa sjukfall kan leda till att arbetsgivare blir mer selektiva vid anställning.

Publicerad: Tisdag 7 jun 2016

Senast uppdaterad: Tisdag 7 jun 2016

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73