Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)

Integritetskommitténs kartläggning och analys illustrerar väl behovet av en samlad lagstiftning till skydd för den personliga integriteten i arbetslivet.

Publicerad: Tisdag 15 nov 2016

Senast uppdaterad: Tisdag 15 nov 2016

Nyckelord:
Arbetsrätt

Kontroll och övervakning i arbetslivet ökar och den tekniska utvecklingen skapar successivt nya möjligheter för arbetsgivare att kontrollera och övervaka. Saco anser att lagstiftningsarbetet inte längre kan skjutas på framtiden.