Integritet och straffskydd (SOU 2016:7)

Saco är positivt till en anpassning och skärpning av straffskyddet för den personliga integriteten i linje med utredningens förslag.

Publicerad: Torsdag 26 maj 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 26 maj 2016

Nyckelord:
Arbetsrätt

Genom förslagen kommer fler former av kränkningar och hot att omfattas av straffskyddet och det blir dessutom tydligare att nätet inte är och inte ska vara en fredad zon för de som kränker och hotar. Saco vill också lyfta att integritetsskyddet för anställda som kränks och hotas med anledning av yrkesutövningen bör omfattas.