Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32)

I promemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, Ds 2016:32, föreslås en ändring av aktiebolagslagen som innebär att minst fyrtio procent av styrelseledamöterna i ett aktiemarknadsbolag ska vara av vardera kön.

Publicerad: Fredag 25 nov 2016

Senast uppdaterad: Fredag 25 nov 2016

Nyckelord:
Jämställdhet

Saco delar regeringens syn på vikten av att uppnå en jämn könsfördelning av styrelseledamöter i ett aktiemarknadsbolag, men är betänksamma till att i nuläget införa en formell kvotering.

Kontaktpersoner

Jenny Wahlbäck, Jurist
jenny.wahlback@saco.se

08-613 48 62