Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd (SOU 2016:36)

Saco delar utredningens bedömning att förvaltningsuppgifter som innefattar utredning eller beslutsfattande inte bör läggas ut. Saco har inga principiella invändningar mot att använda tjänsteleverantörer i ärenden av administrativ karaktär, men anser i likhet med utredningen att det finns ett antal säkerhetsrisker som behöver hanteras.

Publicerad: Måndag 12 sep 2016

Senast uppdaterad: Måndag 12 sep 2016

Nyckelord:
Integration

Saco anser dock att det finns anledning att ifrågasätta utredningens antagande om att möjligheten att lägga ut vissa uppgifter på externa tjänsteleverantörer skulle vara kostnadsbesparande.