Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (Ds 2016:5)

Saco tillstyrker arbetsgruppens förslag om mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen men menar att gruppen med aktivitetsersättning skulle kunna renodlas ytterligare för att förenkla Försäkringskassans handläggning och där igenom möjliggöra fler insatser.

Publicerad: Onsdag 15 jun 2016

Senast uppdaterad: Onsdag 15 jun 2016

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73