Översyn av lex Laval (SOU 2015:83)

Saco anser att förslagen stärker både den svenska kollektivavtalsmodellen och skyddet för utstationerade arbetstagare.

Publicerad: Torsdag 4 feb 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 4 feb 2016

Nyckelord:
Arbetsrätt

Saco avstyrker dock att Arbetsmiljöverket ges i uppdrag att analysera
vilka villkor i ett branschavtal som får krävas vid utstationering i Sverige.