Redovisning av regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet att justera modellen för indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar som underlag till resursfördelning

Saco har tidigare kritiserat kvalitetsutvärderingsmodeller som enbart baseras på enkla indikatorer och som saknar sakkunniggranskning.

Publicerad: Måndag 10 okt 2016

Senast uppdaterad: Måndag 10 okt 2016

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Även om föreliggande
förslag justerat den tidigare modellen något så är det fortfarande en
indikatorbaserad modell som ger en alltför ensidig bild av forskningskvalitet.

Kontaktpersoner

Linda Simonsen, Samhällspolitisk utredare
linda.simonsen@saco.se

08-613 48 65