Research quality evaluation in Sweden – FOKUS (U2014/0705/F)

Saco har beretts tillfälle att yttra sig över ”Research quality evaluation in Sweden - FOKUS”. FOKUS är en modell för resursfördelning till universitet och högskolor som innefattar sakkunniggranskning av forskningens kvalitet och relevans.

Publicerad: Måndag 11 jan 2016

Senast uppdaterad: Måndag 11 jan 2016

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco avstyrker förslaget.

Kontaktpersoner

Linda Simonsen, Samhällspolitisk utredare
linda.simonsen@saco.se

08-613 48 65