Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna (Tjänstepensionsbeskattningsutredningen), SOU 2015:68

Saco har beretts möjlighet att ge synpunkter på Tjänstepensionsbeskattningsutredningens betänkande, SOU 2015:68.

Publicerad: Fredag 29 jan 2016

Senast uppdaterad: Fredag 29 jan 2016

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Utredningens huvuduppdrag har handlat om att undersöka graden av konkurrensneutralitet i skatte- och civilrättsliga regler för olika former av tjänstepensionssparande samt föreslå hur dessa regler kan göras mer neutrala. Uppdraget har även handlat om att inventera regler och praxis gällande tjänstepension i syfte att identifiera oklarheter, ofullständigheter, onödigt betungande regler samt föreslå regeländringar.