Utvecklad ledning av universitet och högskolor, SOU 2015:92

För att Sverige ska kunna vara en kunskapsnation, behöver lärosätena vara attraktiva arbetsgivare där medarbetarna kan utveckla sin fulla potential.

Publicerad: Tisdag 1 mar 2016

Senast uppdaterad: Tisdag 1 mar 2016

Nyckelord:
Utbildning & forskning

I det är välfungerande ledning och styrning centralt. Saco ser därför positivt på förslagen om höjd andel basanslag, minskade krav på samfinansiering och att lärosätena ges förtroende att själva avgöra hur ledning och styrning ska utformas för att verksamheten ska nå sina mål.