Validering med mervärde (Ds 2016:24)

Saco välkomnar i huvudsak de förslag som lämnas i betänkandet.

Publicerad: Torsdag 3 nov 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 3 nov 2016

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco anser dock att möjligheten att centralisera högskolornas arbete för behörighet och tillgodoräknande bör utredas, samt att det bör finnas en ekonomisk ersättning kopplad till en sådan prövning.  Saco anser därutöver att de förslag som gäller förbättrad information om validering till den enskilde är otillräckliga.