Välja yrke (U2015/05421/GV)

Saco är på det stora hela positiva till förslagen i utredningen och tycker det är en väl utförd sådan.

Publicerad: Måndag 29 feb 2016

Senast uppdaterad: Måndag 29 feb 2016

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco anser dock att även akademikerna bör vara representerade i det nationella råd för yrkesutbildning som föreslås inrättas, då det föreslås arbeta brett för den nationella kompetensförsörjningen.